Hoe kan je ondernemen,

met respect voor de omgeving,
voor de natuur, voor de dieren?
Aan het woord is Pieter Smits, oprichter en innovator...

… een man met een visie, want het vak waarin hij al 20 jaar actief is, is de laatste jaren enorm veranderd. Veranderingen die niemand zag komen, behalve Pieter.

Door zijn ondernemerschap en vooruitdenken wekt zijn bedrijf nu al zélf de nodige elektriciteit op door verbranding van houtsnippers en tuinsnoeisel en wordt er aan mestverwerking op locatie gedaan. Smits is een pionier van het zuiverste water.

Maar hij doet dat niet alleen. Dankzij een intensieve samenwerking met een scala aan technici en natuurkundigen worden sectorale knelpunten als uitstoot en afzet van kippenmest grondig onder de loupe genomen én aangepakt. Een boeiend ontwikkelingstraject, maar niet evident.

Hoe kan je je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken zonder in te boeten aan efficiëntie?

“Dit soort maatschappelijke vraagstukken hebben mij altijd geboeid”

“Ik neem die ontwikkeling er heel graag bij”, aldus Pieter. “Met alle ups en downs die daar bijhoren. Uiteindelijk zijn we er zo in geslaagd om droogtechnieken uit de farma-industrie en zelfs stoomtechnieken uit de wereld van het treinverkeer te implementeren in een revolutionaire mestinstallatie.”

“Een revolutionaire mestinstallatie”
“Ik probeer zelf een stukje bij te dragen aan een betere toekomst, en dat begint steeds bij jezelf. Uiteindelijk moet iémand er toch mee starten?”
Het resultaat: een 100 procent ecologische, ziektekiemvrije korrel...
… die kunstmest overbodig zal maken, wat zal resulteren in duurzame landbouw én minder boskap, overal ter wereld.. Want de installatie zal reproduceerbaar zijn voor duurzame ondernemers, waar dan ook ter wereld.

Wat met fossiele brandstoffen...

...en de last die daardoor op het milieu gelegd wordt? Wat met fijn stof? CO2-emissie? Het broeikaseffect?
Om die problemen aan te pakken, plaatste Pieter een eigen biomassacentrale.
“We zochten een manier om bij te dragen aan zorg voor het milieu, met als bonus dat we daardoor ook volledig energie-onafhankelijk werden.”

Bij Smits worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Zij kozen voor de verbranding van houtrestanten, bos- en tuinsnoeisel, met haast geen uitstoot. De energie die uit die verbranding wordt gewonnen voorziet heel het bedrijf van warm water en electricteit. Onafhankelijk over heel de lijn.

Maar ook de restwarmte – de overtollige warmte die vrij komt bij de verbranding, wordt onder andere benut om de stallen te verwarmen. Overblijvende energie wordt, in de vorm van heet water, in de nabije toekomst via het stadswarmtenet geleverd aan woningen en bedrijven in de omgeving. 

“We laten liever niks verloren gaan. Dat zou toch niet duurzaam zijn?” glimlacht Pieter.
Dierenwelzijn staat ook bovenaan de agenda...
… want gezonde, gelukkige dieren leggen lekkere eitjes, daar twijfelt niemand aan. Om de kippen een aangenaam leven te geven krijgt elke kip méér ruimte én een overvloed aan daglicht.
“Ik vind het heerlijk om de stallen in te wandelen en de dieren te zien scharrelen of te zien rusten in één van de bomen, zoals kippen dat van nature doen. Dat toont aan dat ze ontspannen zijn, dat ze zich op hun gemak voelen.”
De opfok van de kuikens tot volwassen legkip, gebeurt op ‘eigen terrein’, geen dierentransport, geen stress.
De voeding van de kippen zelf draagt ook bij tot een beter leven én betere eitjes. Bij Smits krijgen de kippen geen soja te eten, maar levende, eiwitrijke larven. Zo wordt vervuilend transport nog maar eens vermeden en het risico op allerlei besmettingen en ziektes geminimaliseerd.
“Door alles binnen ons eigen terrein te doen, beschermen we ons tegen mogelijke bedreigingen zoals vogelgriep en fipronil en kunnen we de voedselveiligheid van onze eitjes garanderen.” aldus Pieter.
Een ander deel van het productieproces dat volgens Smits om een betere aanpak vroeg, is de verpakking.
In plaats van beroep te moeten doen op pakstations, zoals de meeste pluimveehouders, gaan bij Smits daarentegen, de eitjes via een eigen sorteermachine rechtstreeks in consumentverpakking.
’s Morgens gelegd, 24 uur later in de winkel. Geen weken onderweg, geen stockage.
Een écht, uniek bedrijf.
Al die innovaties die Smits maken tot het unieke bedrijf dat het is, zijn voor Pieter slechts de top van de ijsberg. Zijn boodschap van duurzaam ondernemen wil hij graag “delen”. Hij wilt een voorbeeld zijn voor toekomstige generaties landbouwers, pluimveehouders en ondernemers.
Zo praat Pieter vol enthousiasme over een eigen educatief centrum waar workshops kunnen gegeven worden, cursussen onderwezen en veel meer. Onze ‘eggs-perience’ delen, als het ware.

“We plannen de bouw van een educatief centrum en bijhorende ‘inloopstal’ voor scholen, jongeren, ondernemers en bedrijven.

Wie wil leren wat duurzaam ondernemen is, kan bij ons terecht.” – Pieter Smits

Meer weten?

'mobile-menu', 'container_class' => 'mobile_menu' ) ); ?>