Energie

Ook op het gebied van energieconsumptie van het bedrijf, ligt de ambitie hoog.

“We wilden onszelf compleet onafhankelijk van energie voorzien, zònder het milieu te belasten” aldus Pieter.

En om die ambitie waar te maken, werd besloten een biomassacentrale te plaatsen op het bedrijfsterrein, een verbrandingsketel werkzaam op houtrestanten van de zagerij en lokaal tuin- en bos-snoeiafval.

Het verbrandingsysteem wekt duurzame, groene energie op in de vorm van elektriciteit en heet water, zonder belasting voor het milieu, zonder rook- of geurhinder voor de omgeving.

Bij verbranding komt ook warmte vrij, de zogenaamde ‘restwarmte’, en ook die energie wordt onder andere benut om de stallen te verwarmen.

Daarnaast levert Smits in de nabije toekomst de overgebleven energie, in de vorm van heet water, via het stadswarmtenet aan de omliggende woonwijken en bedrijven in Gilze en Rijen.

Een groene energievoorziening...

…die een pak verder reikt dan het bedrijf zelf en binnenkort, op een duurzame manier warmte levert aan gezinnen en bedrijven uit de omgeving.

Dát is het resultaat van een bedrijf met een ambitieuze visie dat denkt aan een mooiere toekomst… voor iedereen.

‘We willen echt wel een verschil maken en dit signaal ook uitsturen naar de buitenwereld, naar landbouwers, bedrijven en jonge ondernemers.

Mensen inspireren en motiveren hetzelfde te doen.

Zorgen dat ook zij doordachte beslissingen nemen en investeringen doen die op korte én lange termijn een positieve impact hebben op ons milieu. Daar willen we bij Smits voor staan. Dat is onze ambitie.

Meer weten?

'mobile-menu', 'container_class' => 'mobile_menu' ) ); ?>