Certificeringen

certificaten
Kwaliteit is naast duurzaamheid een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Smits.

We engageren ons om altijd rekening te houden met de veiligheid, de kwaliteit en de geldende normen van onze producten en diensten. Daarom zetten we steevast in om het behalen & behouden van enkele sector-gerelateerde certificaten.

On the way to PlanetProof
Per 2019 de nieuwe en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten, en bewijst dat je een product koopt dat duurzamer geproduceerd is en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

Met On the way to Planetproof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet.

Alleen zìj die aan strenge eisen voldoen, mogen het topkeurmerk gebruiken. On the way to PlanetProof boeren en tuinders, werken aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken én recyclen.

De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en, waar mogelijk, aangescherpt.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:

 • Bodem, landschap en biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie & consumptie
 • Klimaat
 • Dierengezondheid en -welzijn
IFS
IFS
International Featured Standards

IFS (International Featured Standards) Food is een GFSI erkende standaard voor  voedselverwerkende bedrijven en is ontwikkeld om de voedselveiligheid en de kwaliteit van processen en producten te verzekeren.

 

De IFS wordt ook wel de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC standaard genoemd en is net als de BRC standaard een combinatie van HACCP, kwaliteitsmanagement, GMP, klantfocus en diverse lebensmittel ohne gentechnikinrichtingseisen.

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de standaard:

 • Verantwoordelijkheid van het hoger management
 • Kwaliteit en voedselveiligheid management systeem
 • Management van middelen en personeel
 • Planning en productieproces
 • Metingen, analyse, verbeteringen
 • Food defense
Keurmerk IKB
IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren.

Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren: van het primaire bedrijf tot de pakstations. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Om aan IKB Ei te kunnen deelnemen, moeten bedrijven aan een groot aantal voorschriften voldoen.

Logo_Vlog
VLOG
Staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik.

Hierin zitten veelal Duitse vertegenwoordigers van voedselfabrikanten en retailers en andere schakels in de voedselketen die pleiten voor de productie van levensmiddelen zonder GMO’s. VLOG heeft richtlijnen opgesteld voor voerfabrieken, legpluimveebedrijven en pakstations om het systeem van non-GMO producten te borgen. Simpel gezegd komt het er op neer dat geen gewassen mogen worden gevoerd  die resistent zijn voor Round-Up (glyfosfaat), een bestrijdingsmiddel tegen onkruid.

KAT
Staat voor kwaliteitsgarantie, controle en traceerbaarheid van eieren voor de Duitse markt en omliggende Europese landen.

Om de eindverbruiker zekerheid over de herkomst van de eieren te kunnen garanderen, wordt de werkwijze van voorschakels aan strikte voorschriften gebonden. Consequent worden de goederenstromen gevolgd van de diervoedselproducenten en het legbedrijf tot aan de levensmiddelengroothandel en eindverbruiker. Naast de borging van de herkomst wordt door KAT aanvullende eisen gesteld aan het diervoeder, drinkwater, huisvesting, hygiëne en eindproduct.

 

De KAT-criteria voor leghennenhouderijen gaan duidelijk verder dan de EU-richtlijnen. KAT zorgt ervoor dat men zich zowel in Duitsland als ook in andere Europese landen aan de voorschriften houdt en deze unaniem omzet. Het KAT-exclusiviteitprincipe garandeert dat alle ondernemingen die met het produceren en verkopen met de productie en verkoop van eieren te maken hebben  bij KAT georganiseerd zijn en het KAT-keurmerk mogen gebruiken.

'mobile-menu', 'container_class' => 'mobile_menu' ) ); ?>